Stefan Türschmid

0

Stefan Türschmid urodził się w 1946 roku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W cza­sach PRL-u działał w opozycji, od roku 1968 był człon­kiem nielegalnej antykomunistycznej organizacji „Ruch”. Po 1989 roku został dziennikarzem i zastępcą redaktora naczelnego „Dziennika Łódzkiego”. Przez całe życie zajmował się końmi, star­tował w zawodach i trenował młodzież. Pisarstwem zajął się dopiero w wieku 65 lat, po przejściu na emeryturę. Wydał pięć książek: “Ikony. Opowieść o terrorystach”, “Mrok i mgła”, “Czwarty czerwony” (ukazały się nakładem DW Rebis), sagę rodzinną Türschmidów “Cień Lucyfera” (Arcana) oraz powieść “Tancerz” (Instytut Literatury). Stefan Türschmid myślał też o kolejnej książce – o żołnierzach wyklętych. Tej książki już nie zdążył napisać, zmarł 18 sierpnia 2020 roku.

Brak komentarzy